European Union and work-care policies in the Western Balkans

This article published in Journal of International and Comparative Social Policy explores work-care policy development in Western Balkans, focusing on a critical assessment of the potential of the European Union’s policy framework to (re)shape the policies adopted in Western Balkans...

Read More

The article on childcare-policy responses in the COVID-19 pandemic

The article on childcare-policy responses in the COVID-19 pandemic This article presents a conceptual framework that allows to unpack and classify variations in the design of immediate childcare-policy responses to COVID-19, which became (primarily) driven by public-health-related goals and therefore...

Read More

Other resources

 • Pravo svakog djeteta na školski obrok

  I. Dobrotić, O. Družić Ljubotina, M. Kletečki Radović, A. Petričušić (2022) Zašto je važno da svako dijete u RH ima pravo na besplatan školski obrok?

 • Family policy and support in Europe

  Churchill, H.; Sandbæk, M.; Jackson, A.; Jerinić, J.; Arsić, J.; Dobrotić, Ivana; Rybinska, A.; Ruggiero, R. (2021) The conceptualisation and delivery of family policy and support in Europe: A review of international and European frameworks and standards.

 • Policy responses to the Covid-19 pandemic for parents and other carers

  Koslowski, A., Blum, S., Dobrotić, I., Kaufman, G. and Moss, P. (2020) International Review of Leave Policies and Research 2020. Available at: http://www.leavenetwork.org/lp_and_r_reports/

 • Leave Review 2020

  Koslowski, A., Blum, S., Dobrotić, I., Kaufman, G. and Moss, P. (2020) International Review of Leave Policies and Related Research 2020. DOI: 10.18445/20200915-131331-0. Available at: https://www.leavenetwork.org/annual-review-reports/review-2020/

 • Work or Family? [HR]

  Dobrotić, I. (2017), Posao ili obitelj? Uloga i važnost politika usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada, Zagreb: Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

 • Leave Review 2019

  Koslowski, A., Blum, S., Dobrotić, I., Macht, A. and Moss, P. (2019), International Review of Leave Policies and Research 2019. Available at: https://www.leavenetwork.org/annual-review-reports/

 • Early Childhood Education and Care in Croatia

  Dobrotić, I., Matković, T., Menger, V. (2018), An analysis of the accessibility, quality, capacities and financing of the early childhood education and care system in Croatia (English summary), Zagreb: Ministry of Demography, Family, Youth and Social Policy.

 • Early Childhood Education and Care in Croatia [HR]

  Dobrotić, I., Matković, T., Menger, V. (2018), Analiza pristupačnosti, kvalitete, kapaciteta i financiranja sustava ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, Zagreb: Ministry of Demography, Family, Youth and Social Policy.

 • Early Childhood Education and Care in Croatia 1990-2012 [HR]

  Dobrotić, I., Matković, T. (2012), Promjene u obuhvatu programima predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj na nacionalnoj i županijskoj razini između 1990. i 2012. godine // Revija za socijalnu politiku, 20 (2013), 1; 65-73 doi:10.3935/rsp.v20i1.1133

 • Childcare in Croatia [HR]

  Dobrotić, I. (2013) Dostupnost i korištenje usluga predškolskog odgoja i obrazovanja te drugih oblika skrbi // Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj / Pećnik, N. (ur.). Zagreb: UNICEF Hrvatska, 2013. str. 166-179

 • Work-family policy in Croatia [HR]

  Dobrotić, I. (2018), Karakter mjera politika usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada s osvrtom na situaciju u Hrvatskoj, u T. Bertek (ed), Žena, majka, radnica: usklađivanje obiteljskih obaveza i plaćenog rada u Hrvatskoj, Zagreb: B.a.b.e.

 • Work-family policy in Croatia, Slovenia and Czechia [SI]

  Dobrotić, I. (2012), Dejavniki politik usklajevanja plačanega dela in družinskih obveznosti v posocialističnih državah, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.

 • Parental needs and provision of support services

  Dobrotić, I.; Pećnik, N.; Baran, J. (2016), Parental needs and provision of support services to parents raising children in difficult circumstances (English summary), Zagreb: RODA.

 • Parental needs and provision of support services [HR]

  Dobrotić, I.; Pećnik, N.; Baran, J. (2016), Potrebe roditelja i pružanje usluga roditeljima koji podižu djecu u otežanim okolnostima, Zagreb: Udruga Roditelji u akciji- RODA

 • Parenting in Croatia

  Dobrotić, I. (2013), Parenting in Croatia – reconciliation of work and family life, European Commission.

 • Support to single parents in Croatia

  Dobrotić, I. (2013), Support to single parents in Croatia: an absent agenda, European Commission.

 • Eldercare trends in Croatia

  Dobrotić, I., Prpić, I. (2013), Eldercare trends in Croatia, 2013. European Commission.

 • Position of women in political decision-making in Croatia

  Dobrotić, I. (2016), Position of women in political decision-making in Croatia. European Commission.

 • Everyday life of Roma in Croatia [HR]

  Bagić, D.; Burić, D.; Dobrotić, I.; Potočnik, D.; Zrinščak, S. Romska svakodnevnica u Hrvatskoj: prepreke i mogućnosti za promjenu = Everyday life of Roma in Croatia: challenges and potentials for transformation,