Zašto svi roditelji i djeca nemaju (adekvatan) pristup plaćenim roditeljskim dopustima te priuštivim i kvalitetnim uslugama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja? Kakva je situacija u Hrvatskoj i zemljama u regiji? Kakve su reforme potrebne da bi dizajn politika skrbi za djecu predškolske dobi postao rodno i društveno ravnopravniji? 

Čitajte u policy brief-u:

Kako spriječiti politike skrbi za djecu predškolske dobi u stvaranju rodnih i društvenih nejednakosti?