Znate li da je sve više (budućih) roditelja u nekom od oblika nesigurne i/li netipične zaposlenosti? Znate li da oni nailaze na brojne prepreke pri ostvarivanju i korištenju temeljnih roditeljskih prava? Zašto je tome tako i što kažu majke koje su prilikom rođenja djeteta bile u nekom od oblika nesigurne i/li netipične zaposlenosti čitajte  u policy brief-u:

Kako omogućiti bolja prava roditeljima u nesigurnoj i netipičnoj zaposlenost u Hrvatskoj i Srbiji?