U izvješću se iznose glavni rezultati InCARE projekta. Prvo se daje kratak prikaz reformi na području politika roditeljskih dopusta i usluga RPOO-a u post-jugoslavenskim zemljama. Zatim se iznose rezultati kvalitativnog istraživanja provedenog u Hrvatskoj i Srbiji. S ciljem boljeg razumijevanja reformi provedenih u zadnja tri desetljeća u te su dvije zemlje prvo provedeni intervjui s donositeljima odluka i stručnjacima (18 intervjua). Nakon toga provedeni su intervjui s roditeljima djece u dobi od 1–3 godine, a koji zbog svog položaja na tržištu rada imaju otežan pristup plaćenim rodiljnim/roditeljskim dopustima i/li dječjim vrtićima (35 intervjua). Radi se o roditeljima koji su u trenutku rođenja djeteta bili u nekom obliku nesigurne ili netipične zaposlenosti (npr. marginalno zaposleni, zaposleni na određeno, samozaposleni) ili nezaposleni.

Izvješće možete pronaći ovdje:

„Rastuća (ne)vidljiva većina“? Nesigurna i netipična zaposlenost i roditeljstvo