Pozivamo mame ili tate iz Beograda sa najmanje jednim detetom uzrasta od 1 do 3 godine,  koji su pre početka porodiljskog odsustva za to dete ili neposredno pre rođenja tog deteta bili: 1) nezaposleni, 2) samozaposleni ili 3) zaposleni u “nesigurnim” uslovima rada (npr. sa ugovorom na određeno vreme, radeći kao honorarni saradnici, obavljajući povremene poslove), da se uključe u istraživanje koje je usmjereno na unapređenje sistema porodiljskog odsustva/naknada i vrtića u Srbiji. Pozivamo Vas da u intervjuu sa istraživačem podelite svoje lično iskustvo korišćenja porodiljskog odsustva/naknada i usluga vrtića u Beogradu i ukažete na eventualne izazove sa kojima se kao majka ili otac susrećete tokom ostvarivanja roditeljskih prava.

Da biste učestvovali u istraživanju, molimo vas da nas kontaktirate na broj telefona: +381 64 368 3949, email: beograd@incare-pyc.eu  ili putem obrasca na: https://www.incare-pyc.eu/contact-form-beograd/

Istraživanje se sprovodi na Univerzitetu u Oksfordu, a rukovodilac istraživanja je vanr. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić. Finansira ga Evropska unija u okviru programa Horizon 2020. Više informacija na: https://www.incare-pyc.eu/beograd/